ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Indik Work 181219

Indikatorer för finansiell samordning:

Inbjudan till Workshop

Vi välkomnar alla i samordningsförbund, samarbetsaktörer och andra intresserade som använder sig av indikatorerna för att tillsammans arbeta med hur man presenterar och kan analysera de data som har tagits in.

Tid: 19 december 2018 kl 10.00-16.00 

Plats: Stockholm

knapp_GR_readMore

Ban X Arsmote 2018

Föreningen NNS:

NNS höll extra årsmöte 

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) höll ett extra årsmöte den 13 november. Det hölls i samband med NNS Höstmöte.

knapp_GR_readMore

Ban NNS H Konf2018

NNS konferens:

NNS höstkonferens

NNS höstkonferens genomfördes 12-13 november 2018 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Programmet innehöll bland annat följande punkter:

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess.

Etnicitet, nation, nationalism och horisontell ojämlikhet.

Medlemsdialog kring NNS verksamhetsinriktning.

Hur arbetar vi med personer utan sjukpenninggrundande inkomst.

Hur ska vi möta och hantera våld i nära relationer.

Ikon Gr Program

 


Ban Ny Manual 180629

NNS indikatorer för finansiell samordning:

Ny användarmanual för systemet indikatorer för finansiell samordning

Användarmanualen för hur man använder systemet indikatorer för finansiell samordning har uppdaterats.

En tryckt version av manualen har tagits fram. De samordningsförbund som tecknat avtal om indikatorsystemtet får utan kostnad den tryckta versionen. 

En pdf-version av användarmanualen kan laddas ned.

knapp_GR_readMore

 

Ban Almedalen 2018

Finsam under Almedalsveckan:

Finsamaktiviteter i Almedalen, 
1-6 juli 2018

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2018.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
Plugg 10X10
Liksom tidigare år fanns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag. Där fanns representanter för Dagens tema på plats för att svara på frågor och berätta om arbetssätt som tagits fram i genom samverkan.
Plugg 10X10FINSAM i Almedalen arrangerades av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Ban Indik Work 180531

NNS indikatorer:

Dokumentation från workshop om analys av indikatorer för finansiell samordning

Den 31 maj 2018 genomfördes en workshop om hur man kan presentera och analysera data som kommer från indikatorsystemet. 
Vi publicerar här ett antal dokumentationer från workshopen. 

Efter workshopen samtalade några deltagare om dagen. Samtalet filmades och kan ses här. 

Klicka på knappen för att komma till dokumentationen.

Knapp Dokumentation

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1: 

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

knapp_GR_readMore

 


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet SAMSPELET:
Välkomna till en konferens om Tjänstedesign!

Konerensen äger rum den 14 mars 2018 i Karlstad.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

8 januari 2019
Möte NSS arbetsutskott

24 januari 2019  
NNS styrelsemöte (i anslutning till NNS Ordförandekonferans, Arlanda)

25 januari 2019  
NNS Ordförandekonferens (Arlanda)

1 mars 2019  
NNS styrelsemöte

4 mars 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Stockholmsområdet

3 april 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg