ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Arsmote 2019

NNS årsmöte:

Kallelse till årsmöte

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas den 26 mars 2019 i samband med den nationella finsamkonferensen i Stockholm.

Sista dag för då motioner till årsmötet skulle vara styrelsen tillhanda var 2019-02-12.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse skulle ha avgivits senast 2019-02-18.

knapp_GR_readMore

Ban Finsamkonf 2018

FINSAM-konferens

Välkommen till Finsamkonferensen 2019

Den nationella Finsamkonferensen arrangeras av Nationella rådet och genomförs 2019 tillsammans med de åtta samordningsförbunden i Stockholms län.

Datum: 26-27 mars 2019
Plats: City Conference Center/Folkets Hus, Stockholm

Ikon Gr Program

Knapp Anmalan

Ban 2 Ordf Konf 19

NNS konferens:

NNS Ordförandekonferens 2019

NNS Ordförandekonferens genomfördes den 25 januari 2019. Plats för konferensen var Arlanda, Hotel Radisson Blu Arlandia.

Dokumentation från konferensen

Du kan ladda ned presentationer från föreläsningar som hölls under konferensen.

knapp_GR_readMore

 


Ban Debattartikel

Debattartikel i Dagens Samhälle:

"Ovärdigt när sköra patienter bollas runt"

Föreningen NNS ordförande Marie Svensson är en av fem personer som skrivit en debattartikel som publicerats i tidningen Dagens Samhälle. 

"I Sverige hamnar människor mellan stolarna för att samordningen mellan myndigheter och individen brister”, skriver debattörerna.

knapp_GR_readMore

Ban DOKUMENTATION H Konf2018 1

NNS konferens:

NNS höstkonferens - dokumentation

NNS höstkonferens genomfördes 12-13 november 2018 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Dokumentation från konferensen

Du kan ladda ned presentationer från föreläsningar som hölls under konferensen.

knapp_GR_readMore

Ban Ny Manual 180629

NNS indikatorer för finansiell samordning:

Ny användarmanual för systemet indikatorer för finansiell samordning

Användarmanualen för hur man använder systemet indikatorer för finansiell samordning har uppdaterats.

En tryckt version av manualen har tagits fram. De samordningsförbund som tecknat avtal om indikatorsystemtet får utan kostnad den tryckta versionen. 

En pdf-version av användarmanualen kan laddas ned.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1: 

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

knapp_GR_readMore

 


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook

Pa Gang Nederst

1 mars 2019  
NNS styrelsemöte

26 mars 2019 
NNS årsmöte, Stockholm

26 mars 2019  
NNS konstituerande styrelsemöte (efter årsmötet)

26 mars 2019 
Nationella Finsamkonferensen, Stockholm

3 april 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg

19 september 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg