ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban JGL Front 2Platser

Utbildning:

Två platser kvar till JGL-utbildningen i Göteborg

Det finns två platser kvar till utbildningen om Jämställdhet, Genus och Ledarskap - JGL, som genomförs i Göteborg.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen genomförs 11-12 september, den andra 15-16 november.

knapp_GR_readMore

Ban Almedalen 2018

Finsam under Almedalsveckan:

Finsamaktiviteter i Almedalen, 
1-6 juli 2018

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2018.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
Plugg 10X10
Liksom tidigare år fanns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag. Där fanns representanter för Dagens tema på plats för att svara på frågor och berätta om arbetssätt som tagits fram i genom samverkan.
Plugg 10X10FINSAM i Almedalen arrangerades av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Ban Ny Manual 180629

NNS indikatorer för finansiell samordning:

Ny användarmanual för systemet indikatorer för finansiell samordning

Användarmanualen för hur man använder systemet indikatorer för finansiell samordning har uppdaterats.

En tryckt version av manualen håller på att produceras. De samordningsförbund som tecknat avtal om indikatorsystemtet kommer automatiskt få sig tillsända exemplar när den tryckta versionen är klar. Den är gratis för de som har tecknat avtal.

En pdf-version av användarmanualen kan laddas ned.

knapp_GR_readMore

 

Ban Indik Work 180531

NNS indikatorer:

Dokumentation från workshop om analys av indikatorer för finansiell samordning

Den 31 maj 2018 genomfördes en workshop om hur man kan presentera och analysera data som kommer från indikatorsystemet. 
Vi publicerar här ett antal dokumentationer från workshopen. 

Efter workshopen samtalade några deltagare om dagen. Samtalet filmades och kan ses här. 

Klicka på knappen för att komma till dokumentationen.

Knapp Dokumentation

Ban Indik Kickoff 180828

NNS indikatorer:

Inbjudan till kickoff inför höstens mätning av indikatorer för finansiell samordning

Välkomna till en kickoff med allt ni behöver veta, alla frågor ni vill ställa och alla svar som vi kan bistå med gällande höstens mätning av indikatorer för finansiell samordning!

Tid: 28 augusti, klockan 10-15
Plats: Stockholm

knapp_GR_readMore

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

knapp_GR_readMore

Ban Utredning 2018

Regeringsbeslut:

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att genomföra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

knapp_GR_readMore

Ban JGL

NNS utbildning:

JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap
– nytt kurstillfälle 

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden. 

Nu finns ett nytt utbildningstillfälle: 
11-12 september 2018 (del 2 genomförs 15-16 november), i Göteborg.
 

Det närmaste utbildningtillfället är 14-15 maj (del 2 genomförs 13-14 september), i Göteborg.
 

Jämställdhet - en ledarskapsfråga 

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till styrelseledamöter, förbundschefer och samordnare och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

knapp_GR_readMore


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet SAMSPELET:
Välkomna till en konferens om Tjänstedesign!

Konerensen äger rum den 14 mars 2018 i Karlstad.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2018-06-01 – 2018-06-06  
Finsam i Almedalen

2018-09-11  
Utbildning om jämställdhet, JGL, 
i Göteborg