ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Utvsf 2017

Socialdepartementet:

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.

Utvärderingen är uppdelad i följande tre delar:
1) Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag. 
2) Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
3) Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.

knapp_GR_readMore

Ban Filmalmedalen2017

Finsam under Almedalsveckan:

Samordningsförbund – motor för en effektiv samverkan?

Här kan du se en videoinspelning från ett av Finsam-seminarierna under Almedalsveckan.

Seminariet anordnades av Delegationen Unga till Arbete och rörde frågan om hur relevanta samordningsförbunden är för kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

knapp_GR_film

Finsamaktiviteter under Almedalsveckan

Ytterligare information om Finsamaktiviteterna under Almedalsveckan finns på Finsam Gotlands webb.

Ikon Gr Link

Ban Srivelsetillskl 2017

Föreningen NNS:

Förslag om förändrad styrning av Finsam

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har i en skrivelse till SKL lämnat förslag på en förändrad styrning av Finsam.
Bakgrunden är ett önskemål om att öka den politiska närvaron i den nationella styrningen.

NNS föreslår bland annat att SKL tar på sig rollen av att vara sammankallande för det som i dag benämns Nationella Rådet.

Knapp Gr Skrivelse


Ban Integ Samv 2017

Föreningen NNS:

Workshop Integrerad samverkan

NNS hälsar dig välkommen till  Workshop om Integrerad Samverkan.

Alltfler samordningsförbund utvecklar integrerade strategier för det fortsatta arbetet med samverkan, så kallad integrerad samverkan.

Plattformar, långvariga strukturer, samordningsteam, processorienterat arbete, och andra nya organiseringar för det lokala arbetet är exempel av alltmer stabila former för samverkansarbetet mellan myndigheter i denna riktning. 

Välkommen till en dag där vi tillsammans fördjupar och utforskar detta än mer!

Alla är välkomna att delta! 
Operativ personal, processledare, förbundschefer, myndighetschefer, styrelseledamöter, politiker etc – är du nyfiken är du välkommen!

knapp_GR_readMore

Ban JGL

Föreningen NNS:

JGL – Jämställdhet, Genus 
och Ledarskap

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.
Ett första utbildningstillfälle startar i augusti i Stockholm och ett andra startar i november i Göteborg.

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till styrelseledamöterförbundschefer och samordnare och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

knapp_GR_readMore

Ban 2 NNS H Konf2017 1

NNS konferens:

Förbered er för 
NNS höstkonferens

NNS höstkonferens kommer att äga rum 20-21 november 2017. 
Plats för konferensen är Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Lägg gärna redan nu till denna intressanta aktivitet i er kalender.

Information om innehåll och hur man anmäler sig till konferensen kommer famöver att läggas ut här på NNS-webben.

Vi ser fram emot att möta er i november!


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

NNS skriftserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

NNS skriftserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

NNS skriftserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2017-08-28  
Utbildning om jämställdhet,
i Stockholm 

2017-11-20 
NNS Höstkonferens

2017-11-08  
Utbildning om jämställdhet,
i Göteborg