Indikatorprojektet

Dokumentation om utvecklingen av indikatorprojektet!

På den här sidan finns information om arbetet med att utveckla
indikatorer för finansiell samordning. Ansvarig och kontaktperson för projektet  
är Jonas Wells som gärna ger ytterligare information och svarar
på frågor om projektet. 


Ban Indikator Slut

Indikatorprojektet: 

Slutseminarium om indikatorprojektet

Den 15 juni 2016 hölls indikatorpårojektets slutseminarium.

Är vi färdiga nu? Hur ser resultatet ut efter tredje mätningen? Hur går vi vidare? Vad kan vara ett bra tecken på förändring framåt? Vilka steg kan underlätta och stödja det fortsatta arbetet? Vad kan bidra till de bästa förutsättningarna för fortsättningen? Och hur gör vi det?

Dessa och fler frågor diskuterades och seminariets resultat kommer att bilda underlag för det fortsatta arbetet. 

knapp_GR_readMore

Indikator Matning 1 2

Indikatorprojektet 2016: 

Pilotundersökning:
Hur vet vi att det blir bättre?

Utveckling av ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Mätning 1-2 

Hösten 2012 startade tre samordningsförbund ett utvecklingsarbete som syftade till att lyfta fram processer och utfall som kännetecknar god samverkan. Med målsättningen att utveckla ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser togs femton kärnindikatorer, som speglar olika perspektiv på genomförandet och effekter av insatser inom den finansiella samordningen fram.

För att nå praktisk användbarhet av kärnindikatorerna startade hösten 2014 det så kallade Indikatorprojektet med syfte att utveckla mätpunkter i form av påståenden för respektive kärnindikator. Genom mätpunkterna fanns möjlighet att mäta hur framgångsrika samordningsförbunden är i sitt uppdrag att finansiera och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser för individer med samordnade behov. Baserat på resultaten i Indikatorprojektet beslutade Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) att genomföra en pilotstudie med syfte att pröva användbarheten hos de påståenden som formulerats.

NNS gav Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet i uppdrag att genomföra pilotstudien.

knapp_GR_läsRapport

Ban Indikator 3Sem2016

Indikatorprojektet: 

Workshops

NNS genomförde 2016 tre workshops inom ramen för Indikatorprojektet:

• 1 mars i Örebro
• 27 april i Malmö
• 12 maj i Sundsvall

Utgångspunkten var:

Hur vet vi att samverkan genom den finansiella samordningen blir bättre? 

Klicka på det datum som du önskar mer information om: 

IK Workshop 1Mars 16

IK Workshop 27April 16

IK Workshop 12Maj 16

Ban 151005 Konfpresentation

Indikatorprojektet: 

Presentation från halvtidsseminariet

Den 29 september 2015 hölls ett halvtidsseminarium kring indikatorprojektet. Temat var ”Hur vet vi att det blir bättre? – Tecknen efter första prövningen av mått  för indikatorer inom den finansiella samordningen”.

Här kan du ladda ned en presentation (PowerPoint) från ett föredrag som hölls av Berth Danemark och Susanna Larsson Tholén, som visar hur projektet utvecklats.

Ikon Gr Presentation


Rapportserie 15 2

Föreningen NNS rapportserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer
inom den finansiella 
samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver arbetet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Ban Pilot 150119

Pilotprojektet: 

Pilotstudie av indikatorer inom den finansiella samordningen

Höstens indikatorprojekt mynnade ut i 15 indikatorer för finansiell samordning med förslag på tillhörande mått. Indikatorerna är tänkta som ett stöd för att utveckla samordningsförbundens verksamhet.

Nu förbereds nästa steg med ett ettårigt pilotprojekt med start i april där indikatorerna med mått testas, värderas och kvalitetssäkras med stöd av Örebro universitet  och NNS som projektägare.

Finansiering till projektet görs via crowdfunding där samordningsförbunden kan bidra med valfritt belopp.

Mail till Jonas Wells 

Ban Indikatorfilm

Eftersnack från seminariet 
den 4 december 2014

När seminariet den 4 december var över samtalade några av deltagarna om dagen, vad de tar med sig hem och om framtiden. Samtalet filmades.

Klicka på bilden för att se filmen!

Gruppen som hade eftersnacket var:

Jonas Wells, NNS
Elin Asplund, Samordningsförbundet Huddinge-Borkyrka-Salem
Meta Fredriksson-Monfelt, Samordningsförbundet Samspelet
Patric Berntsson, Samordningsförbundet Samspelet
Ann Åkerlund, Samordningsförbundet Norra Västmanland
Peter Johansson, Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Grey Line 240Px

Bilder från seminariet 
den 4 december

För dig som önskar se bilder från seminariet har vi sammanställt en pdf med cirka 120 fotografier. Klicka på knappen för att se bilderna.

Ikon Gr Se Bilder


Projektgrupp

Jonas Wells
NNS - Projektledare

Susanna Larsson-Tholén
Örebro Universitet

Projektdokument
och länkar

Projektet pågick mellan augusti och december 2014 med finansiering från Socialdepartementet. Här finns viktig projektdokumentation.

Under 2015 genomförs en ny fas med pilotprojekt, där samordningsförbund testar indikatorerna i "skarpt läge".

Grey Line 240Px

Ta del av en prezi-presentation av indikatorprojektet inom den finansiella samordningen.
Presenterades för första gången vid den nationella Finsamkonferensen i Linköping den 25 mars 2015.

Grey Line 240Px

Pilotstudie av indikatiorer inom den finansiella samordningen 

Grey Line 240Px

Indikatorprojektet - slutrapport

Bilaga

Slutrapport och bilaga sammanslagna

Grey Line 240Px

Presentation av svar från webbenkät
om förslag på kärnindikatorer
Presentationen visades på seminariet
den 4 december 2014.

Förslag till mått för indikatorerna 
(efter internatet 24-25 november 2014)

Tidplan och projektorganisation

Beskrivning av indikatiorerna

 

Indk Kalendarium

2016-08-31 Pilotundersökning - slutrapport

2016-05-12 Workshop i Sundsvall

2016-04-27 Workshop i Malmö

2016-03-01 Workshop i Örebro

2015-09-29 Seminarium i Linköping

2014-09-17 Workshop Karlstad

2014-09-19  Workshop Oskarshamn

2014-09-24  Workshop Linköping

2014-09-25  Workshop Skellefteå

2014-09-29  Workshop Avesta

2014-09-30  Workshop Stockholm

2014-09-30  Webbseminarium

2014-10-02  Workshop Göteborg

2014-oktober  Webbenkät

2014-12-04  Öppet seminarium

2014-april Pilotprojektet inleds