ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Ungdomshälsan i Skellefteå

Ungdomsstyrelsens fokusrapport 2007 om ungas hälsa visar att de allra flesta unga i åldersgruppen 16-25 år mår bra, men de menar att det krävs ökade insatser från samhällets sida för dem som beskriver nedsatt hälsa.

 

Samordningsförbundet Skellefteå
GunKajsa Lindström