ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Samverkan Närsjukvård

Ett samverkansprojekt  om närsjukvården i Skellefteå mellan Landstinget gm Anderstorps HC, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.

 

 

Samordningsförbundet Skellefteå
Charlotte Eriksson 

 

Från upptäckt till beslut – arbetslivsinriktad rehabilitering

Rapporten handlar om urval och urvalsprocesser vid deltagande i arbetslivsinriktade insatser. Utvärderingens huvudfråga var att söka svar på frågan vilka personer som tas ut till olika insatser och hur detta går till.

 

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Bertil Andersson

Högskolan Väst
Lars A Svensson
Birger Söderqvist

 

Samverkan för en hälsosammare flyktingintroduktion 2009

I samverkansarbetet mellan Flyktingintroduktion, Komvux/Sfi och Landstinget har man arbetat med hälsoinriktade insatser för Sfi-studeranden, som p.g.a. av olika fysiska och psykiska besvär har svårt att tillgodogöra sig Sfi-undervisningen.

Läs även projektrapport

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Skill
Katarina Diehl
Helene Nord

 

Hälsosammare flyktingintroduktion 2009 – utvärdering

Ett av målen var att nedbringa ohälsan bland Sfi-eleverna och motverka sjukskrivningar som bedömts försena introduktionen i svenska samhället. Under projekttiden har ett antal behov och frågeställningar uppmärksammats och behovet av hälsofrämjande insatser har bedömts vara stort.

Läs även utvärdering av projektet

 

Länken mellan människa och arbete

Målet var att bilda en organisation där handikappföreningarna aktivt samverkar på individnivå med offentliga förvaltningar och myndigheter för att uppnå syftet med fler funktionsnedsatta i anställning.

 

UVA – Unga Vuxna Arbete

Målgrupp var unga vuxna i åldern 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Dessutom skulle personen med individuellt utformat stöd bedömas ha en förändringspotential för att på sikt kunna gå vidare till förvärvsarbete eller studier.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Norrköpings kommun
Ann-Christin Briby

 

Utvärdering av Utredningsgruppen inom REKO, juni 2009

Utvärdering av två verksamheter, Basen och Arbetsfrågeutredningar. Verksamheterna riktar sig dels till personer med en osäkerhet finns kring arbets- och utbildningsförmågan, dels till personer med begränsningar i arbetsförmågan på grund av psykiska, fysiska och/eller sociala omständigheter.