ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Aktsam

AktSam har varit ett Finsam-projekt för målgruppen unga funktionshindrade som uppbär aktivitetsersättning.

 

Finsam i Malmö

Malmö Högskola
Thomas Persson

 

Trampolinen

Målgruppen är unga mellan 20-29 år, med någon form av funktionsnedsättning, som har behov av extra stöd för att nå arbetsmarknaden och bedöms kunna försörja sig genom förvärvsarbete inom ett år. Funktionsnedsättningarna har varierat och innefattat både fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder.

 

Sociala företag

Syftet med projektet var att medverka till startande av ”sociala” företag. Företagen har ett starkt inslag av arbetsträning med arbetsuppgifter anpassade för personer som har svårt att få arbete på den vanliga arbetsmarknaden, tex de med funktionshinder eller som är i rehabilitering efter lång sjukskrivning.

 

Tänk om

Pojektets syfte var att skapa förutsättningar för tillgänglighet för att underlätta anställbarhet av personer med olika etniska bakgrunder, nationella minoriteter, ungdomar, och personer med funktionsnedsättning.

 

HuSamrådet

HuSamrådet bildades för att möta individer i behov av samordnat stöd från minst två samverkande myndigheter. 

Målgrupp är individer som är i förvärvsålder och har en långvarig och komplex eller diffus problematik, kan ha fysisk/psykisk ohälsa i kombination med arbetsrelaterade eller sociala problem, saknar en förankring på arbetsmarknaden.

 

PåGång

PåGång har varit en hälsoinriktad för-rehabilitering för den i arbetsför ålder som har ersättning från någon av våra trygghetssystem och som riskerar att bli passiviserad och isolerad. Målet var att deltagaren skulle känna ökat välbefinnande och ökad upplevd hälsa vilket i sin tur ökar möjligheterna till att kunna tillgodogöra sig en arbetslivsinriktad rehabilitering och en stegförflyttning i riktning mot arbetsmarknaden och egen försörjning.

 

Finsam Värmland
Mia Eriksson