ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Del för del, bit för bit – Vägen till arbete & studier

Målgruppen var unga arbetssökande med funktionsnedsättning och som uppbär aktivitetsersättning.
Målet var att ha en arbetsmodell som denna målgrupp och andra grupper som kräver liknande insatser kan arbeta tätt i samverkan. Individen skulle få det utrymme och all den tid den behöver för att rehabilitera sig tillbaka eller in i arbetslivet under tiden som myndigheterna samverkar för att lösa de formella och praktiska problemen.

 

ArbetsRätt

Coachning till arbete och samordning av arbetsträning, praktik och arbetsgivare med CSR-inriktning samt skapa nätverk.
Målgrupp var personer mellan 18 – 64 år, långtidssjukskriven eller långtidsarbetslös och ingår i någon av förbundets prioriterade grupper.

Läs även;
Utvärdering gjord av extern konsult
Corporate Social Responsibility-rapport
Socioekonomisk analys

 

Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Magnus Simonsson

Göteborgs Räddningsmission
Linda Andersson

 

Ett deltagarperspektiv på projekt Världshuset

Projektet kom till utifrån individers behov av att hitta en övergång från arbetsträning till ett vanligt arbete.
Målet var också att förbättra egenmakt, fysiska och psykiska hälsa, självkänsla och självförtroende, livskvalitet samt delaktighet i sociala sammanhang och samhällsliv.

 

Samordningaförbundet Centrala Östergötland
Linda Andersson
Josefin Olaisen Lundh