ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Dövas plats i arbetslivet

Syftet var att undersöka om det förelåg behov av en teckenspråkig arbetsplats i Östergötland och att identifiera eventuella specifika behov som förelåg för målgruppen i syfte att uppnå ett fungerande arbetsliv. 

Det finns även en kortversion av rapporten

 

Samordningaförbundet Centrala Östergötland
Katarina Mattsson
Elisabet Nylund
Claire Rasmussen Öberg

 

Utvärdering ar projektet Unga Vuxna

Målet för Unga vuxna-mottagningen är att motverka psykisk och fysik ohälsa genom att möta unga vuxna i ett tidigt skede innan problemen eskalerat och i samverkan försöka finna den bästa lösningen för varje individ. 

Om den unge har svåra problem, som mottagningen inte kan åtgärda skall personalen på bästa sätt hjälpa den unge vidare.

Mottagningen bemannas av personal från fyra organisationer. Unga Vuxna bygger på ett holistiskt synsätt det vill säga att se både kropp och själ samt socialt sammanhang för att förstå och bättre åtgärda de problem som kan drabba unga vuxna.

 

Lunds Samordningsförbund
Catarina Janrud Barth 

Innovation Unit
Håkan Isaksson