ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Rehabresurs samArbete

Syftet med projektet har varit att i team, bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och arbetskonsulent, utreda arbetsförmåga baserat på strukturerade evidensbaserade metoder, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamhetens mål var att för målgruppen utveckla en gemensam metodik med hög verkningsgrad samt ta tillvara på nya kunskaper och erfarenheter.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Anna Käcker
Frida Svanholm
Karolina Tegsjö

 

Utvägen

Insatsen Utvägen startade för att Höörs kommun önskade utveckla och finna nya samverkansformer för socialtjänstens arbete med försörjningsstöd.

De personer som varit aktuella vid starten av insatsen var långt ifrån arbetsmarknaden och hade inga kontakter med arbetsförmedlingen. Flera av dem hade vid den tidpunkten dessutom olika ohälsotillstånd, fysiskt och/eller psykiskt utan kontakt med regionens hälso- och sjukvård.

 

Samordningsförbundet MittSkåne

Malmö Högskola
Margareta Rämgård