ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Funktionsnedsättning

Projekt som rör personer med funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell.

Vardagsrevidering

Vardagsrevidering för arbetslösa personer med en komplex problematik och en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden.

Under åren 2012-2014 genomfördes åtta grupper Vardagsrevidering. Deltagarna hade varierande bakgrundsproblematik och tid från arbetsmarknaden. Anpassningar genomfördes kontinuerligt och baserades på gruppledarnas kontinuerliga reflektion och erfarenheter samt deltagarnas personliga utvärdering.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården Region Östergötland

Anna Käcker
Frida Svanholm
Karolina Tegsjö