ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Samverkan i Sjukskrivningsprocessen

Förbättra samverkan mellan aktörer utifrån ett behov av att hitta nya arbetssätt där man snabbare och effektivare ska kunna samverka och, tillsammans med den sjuksrivne, upprätta en handlingsplan mot egen försörjning samt att minska vårdbehovet. 

 

Samordningsförbundet Lycksele
Inga-Lill Back
Elisabeth Eriksson

 

Rehabkoordinator – Flen

Uppdraget för projektet Rehabkoordinator Flens vårdcentral har varit att ta ett samlat grepp i sjukskrivningsfrågor, minska antalet sjukskrivningar samt se till att det sker en förskjutning från heltidssjukskrivningar till deltidssjukskrivningar.

 

Identifiering av behov av åtgärder för individer med långtidssjukskrivning på Vingåkers Vårdcentral

Syftet var att identifiera nödvändiga åtgärder för att individer med långtidssjukskrivning ska komma vidare i sin rehabilitering alternativt komma till ett avslut.

 

En arbetsmodell för arbetsterapeutiskt och sjukgymnastiskt samarbete i arbete med patienter som är sjukskrivna eller i riskzonen för sjukskrivning

Syftet med projektet var att utveckla en arbetsmodell för hur arbetsterapeuter och sjukgymnaster på ett effektivt sätt kan arbeta och samarbeta omkring bedömningar gällande patienter som är sjukskrivna eller i riskzonen för att bli sjukskrivna.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Rehab Öst
Lisbet Hallendorff
Marie Richt