ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Vitalisprojektet

Projektet vänder sig till kvinnor som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller smärta och riskerar att bli utförsäkrade inom kort.

 

Samordningsförbundet i Uppsala län 
Per Lytsy
Ingrid Anderzén

 

Riskbruksprojektet 2010

Målgruppen var patienter i primärvården i Skåphult och Sandbyhov med alkoholrelaterad missbruksproblematik i åldern 18-64 år.

Syftet var att så tidigt som möjligt fånga upp målgruppen och erbjuda stöd och motiverande samtal med eventuell medicinering.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland
Tomas Feldt
Peter Johansson
Grace Hagberg

 

Ländryggsprojektet i Rehab Öst

Projektets mål var ett bättre utnyttjande av specialistsjukgymnastik i primärvården. Bakgrunden var att många patienter remitterades  till ryggsektionen utan att först ha färdigbehandlats i primärvården.

 

Grön Rehabilitering

Begreppet Grön Rehabilitering tolkas som alla rehabiliteringsformer där naturen ingår i behandlingen. Ofta inbegrips även djur.

Projektet analyserar två projekt, ett i Östergötland och ett i Skåne.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Ann Henriksson

 

139_10-SJ-UT_NySatsa Haninge

Projektet syftar till att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning.
Genom olika vägledningsinstrument skall individerna ges möjlighet till personlig utveckling och träning enskilt och i grupp.

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Uppsala Universitet
Ingrid Anderzén
Ann-Sophie Hansson
Per Lytsy
Anna Liljestam Hurtigh

 

 

Deltagares uppfattning om arbetslivsinriktad rehabilitering

Utvärdering av sex projekt om arbetslivsinriktad rehabilitering:
Kalmar Arbetsrehab (KARB) i Kalmar; NET-rehab i Nybro, Emmaboda och Torsås; Brokraft Öland i Mörbylånga; Arbetsrehab Borgholm; Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås; Tillbaka i arbete (TIA) i Kalmar.

Läs även utvärdering av myndigheternas uppfatning om projekten

 

FÖRSAM – utvärdering

FÖRSAM vänder sig till personer som riskerar att bli långtidssjukskrivna. 
Syftet är att i ett tvärprofessionellt team erbjuda individanpassade rehabiliteringsinsatser som kan leda till att sjukskrivna återgår till arbetet tidigare eller inte blir sjukskrivna alls.

 

Samordningsförbundet Göteborg Väster

Management Support Partners
Pia Williamson