ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Fysisk aktivitet på recept

Projektets syfte var att ge stöd till samordning, implementering och utveckling av FaR-arbetet vid samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, Stenungsund samt på Tjörn.

 

Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Christina Andersson
Linda Orméus
Annika Malmborg

 

Orvar

Projektet hade som mål att: motverka och förebygga stressrelaterad ohälsa, förebygga uppkomst av utmattningssyndrom, förebygga sjukskrivning och förkorta sjukskrivningsperioder, förhöja livskvaliteten.

 

Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn

Payoff.nu
Annette Larsson

 

 

Projekt 3.4.4 – Samverkan mellan aktörer i Uppsala län

Samverkansprojekt mellan alla Uppsala läns kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Projektets mål var att ge stöd åt individer som förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringen samt de som var på väg in i arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Vitalis 2

Målgruppen är personer som varit sjukskrivna eller uppburit sjukpenning under lång tid och uppnått maxtid inom sjukförsäkringen. I huvudsak utgörs målgruppen av personer med psykisk  ohälsa och/eller smärta.

 

Samordningsförbundet i Uppsala län 
Per Lystad
Ingrid Anderzén

 

Förändring i samverkan – Faris

Projektet vänder sig till personer vars dagar med sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader.
Syftet är att underlätta övergången för målgruppen då de ska gå över till Arbetsförmedlingens insatser. Individen ska få ett stöd där alla myndigheter har samordnat sina insatser inför och under Arbetslivsintroduktionen.

 

ArbetsRätt

Coachning till arbete och samordning av arbetsträning, praktik och arbetsgivare med CSR-inriktning samt skapa nätverk.
Målgrupp var personer mellan 18 – 64 år, långtidssjukskriven eller långtidsarbetslös och ingår i någon av förbundets prioriterade grupper.

Läs även;
Utvärdering gjord av extern konsult
Corporate Social Responsibility-rapport
Socioekonomisk analys

 

Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Magnus Simonsson

Göteborgs Räddningsmission
Linda Andersson