ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Nya spår – Fördjupad uppföljning

Verksamheten riktade sig till människor med tidsbegränsad sjukersättning och lång frånvaro från arbetslivet.
Varje deltagare fick vid start en coach som följde dem genom programmet. Coachen följde och stödde deltagaren genom hela processen. Coachen påvisade möjligheter och gav verktygen för att stärka individen, öka motivation och ge stöd i förändringsprocessen för att nå målet.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland
Tomas Feldt
Grace Hagberg
Peter Johansson
Sandra Lundqvist Medén

 

 

Utvärdering av projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron bland kvinnor

Analys av effekterna av fyra projekt som hade gemensamt att de vände sig till kvinnor i arbetsför ålder som var sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik. 

 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Försäkringskassan

 

De nollklassade

Ansvaret för rehabilitering av gruppen nollklassade är delat mellan flera myndigheter. Som det fungerar i dag får gruppen inte den rehabilitering som de behöver.
HäloSam har uppmärksammat målgruppen och beskrivit problematiken och Fira arbetar med de som hamnat på ekonomiskt bistånd och som har arbetshinder pga. sjukdom. Det finns dock ett behov att arbeta med att skapa en bättre process för de nollklassade.