ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Läkande trädgård

Syftet med projektet var att vara ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering.
Sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik eller annan lättare psykisk ohälsa från samtliga myndigheter erbjöds grön rehabilitering - trädgårds-­ och naturunderstödd terapi). Meningen var att deltagaren skulle få återhämtning genom så kallad vaken vila.

 

Samordningsförbundet Sydnärke
Ann-Charlotte Bergerland

 

Projektet SAM

Ökad motivation till arbete, studier eller annan utveckling samt utreda arbetsförmågan hos kvinnor.

 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Linköpings Universitet
John Boman

 

FIRA-projketet

FIRA-projektet står för Fler I Rehabilitering till Arbete. Syftet med projektet var att utveckla en metod för att arbeta med individer med ohälsa utan sjukpenningsgrundande inkomst.

Målet med projektet var att individen skulle förberedas för arbete, studier eller för annat arbetsmarknadspolitiskt program. Målgruppen har varit individer med ohälsa som är beviljade ekonomiskt bistånd och som bedömts kunna tillgodogöra sig innehållet.

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ingalill Thiman
Gabriella Kyndel
Suzana Tomicic
Meryem Comey