ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Kartläggning och behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har genomfört en kartläggning, lokal behovsanalys och tagit fram en plan för aktiva insatser mot personer som är, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna. 

Kartläggningen omfattar en sammanställning av hur avslutade sjukfall har utvecklats över tid, från 2007 till 2015.

Syftet med uppdraget var dels att genomföra en kartläggning av antal avslutade sjukpenningfall i Sörmlands län och länets kommuner, dels att göra jämförelser med Östergötlands län och riket.

Läs även delrapporten: Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet