Ban Arsmote 2021 Bred

På grund av Covid 19-pandemin genomfördes NNS årsmöte
som ett webbmöte via systemet ZOOM.


Regeringen sände en hälsning till NNS årsmöte

Socialförsäkringsminster Ardalan Shekarabi sände en hälsning från regeringen till deltagarna vid NNS årsmöte.

Ban Video Shekarabi

Klicka på bilden för att se videon.

Något av det socialförsäkringsminstern framförde:

"Era insatser är oerhört viktiga för att skapa ett inkluderande samhälle där människor känner trygghet, samhörighet och gemenskap.

Ni påminner svenska staten om behovet av att sätta människan i centrum.

Vi ska ha ett samhälle där våra system, vår förvaltning, vår offentliga sektor anpassas till människors behov."


Ban Arsmote 2021

NNS årsmöte genomfördes fredagen den 23 april 2021 och var på grund av Corona-pandemin digitalt, via ZOOM!

Årsmötet startade klockan 09:00.

Grey Linenns

 Motioner till årsmötet

Senaste datum för att sända in motioner till årsmötet var den 11 mars 2021.

 

Kallelse och dagordning

Här nedan finns länkar till kallelse och dagordning.

Knapp Yearmeet Kallelse

Knapp Yearmeet Dagordning