Img RS 2015 2

NNS rapportserie 2015 – 2

Grey Line 240Px

Hur märker vi
att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

Grey Line 240PxRedaktör: 
Jonas Wells
Pdf Ladda Ned

Rapporten finns i tryckt version.
Du kan beställa exemplar via maillänken nedan.

Pris: 60 kronor per styck

Moms (6 %) och porto tillkommer.

Grey Line 240Px

Ange följande i mailet vid beställning: 

NNS rapportserie 2015-2

• Antal exemplar av rapporten

• Mottagare (person och leveransadress)

• Fakturaadress (om annan än leveransadress)

BESTÄLL RAPPORT

 


Kort presentation av innehållet

Innehåll – huvudrubriker

Presentation av författarna
Introduktion: Varför indikatorer för finansiell samordning?
En berättelse om hur det hela började:
Bakgrund till indikatorprojektet
Slutrapport till Socialdepartementet:
Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Nyttan med gemensamma indikatorer för Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 
Samordningsförbundet i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps medverkan i indikatorprojektet
Varför indikatorprojektet är viktigt för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Post scriptum: Mot pilotprojektet och vidare

 

 

 

 

 

Utdrag ur innehållet:

Går det att se tecken på framgångsrik finansiell samordning? Om ja, hur skulle du och andra märka att den finansiella samordningen, via samordningsförbund, bidrog till nytta för individer, deras närstående, personal och chefer hos myndigheter samt samhället i stort? Hur skulle du och andra märka att det blev bättre? Det är denna fråga som hela tiden har varit kärnan för det som nu har utvecklats till indikatorprojektet...

Alla sex artiklar i detta nummer av NNS rapportserie ger svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt. Och alla ger sin version på de första och nästföljande stegen av det som idag kallas för indikatorprojektet inom den finansiella samordningen... 

Ett stort och viktigt steg har tagits mot att veta hur det blir bättre för samordningsförbunden och därmed också för välfärden i stort, och inte minst för de som kanske är mest beroende av att samhällets organisationer arbetar gemensamt för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Vi är inte i mål än men vi har, tillsammans, tagit ett rejält kliv. Detta nummer av NNS rapportserie är ett bevis på detta.

Baksidestext

I denna skrift har vi samlat sex rapporter om arbetet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Processen med att ta fram indikatorer började med att tre samordningsförbund i slutet av 2012 startade ett utvecklingsarbete för att ta fram egenskaper och områden som kännetecknar god samverkan. 

Vid en konsensuskonferens 2014 togs femton kärnindikatorer fram som speglar olika perspektiv på genomförande och effekter av insatser inom finansiell samordning. Därefter har mått tagits fram för varje kärnindikator.

Kärnindikatorerna är menat att ge underlag för samordningsförbunden att bedöma sin egen verksamhetsutveckling över tid, förstärka lärandet mellan förbund och aggregera resultat ännu mer på nationell nivå.