Img RS 2016 1

NNS rapportserie 2016 – 1

Grey Line 240Px

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Grey Line 240PxRedaktörer: 
Annica Nilsson
Jonas Wells
Pdf Ladda Ned

Rapporten finns även i tryckt version.
Du kan beställa exemplar via maillänken nedan.

Pris: 100 kronor per styck

Moms (6 %) och porto tillkommer.

Grey Line 240Px

Ange följande i mailet vid beställning: 

• NNS rapportserie 2016-1

• Antal exemplar av rapporten

• Mottagare (person och leveransadress)

• Fakturaadress (om annan än leveransadress)

BESTÄLL RAPPORT

 


Kort presentation av innehållet

Innehåll – huvudrubriker

När vi, på riktigt, möter varandra i våra resurser:
Vad vi lär oss av exempel på insatser med fantastiska resultat inom den finansiella samordningen
Annica Nilsson, Jonas Wells

Insatser med fantastiska resultat
– ett samhällsekonomiskt perspektiv
Payoff

Arbetsmarknadstorget
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Samordningsteam Sala
Norra Västmanlands Samordningsförbund

TUNA
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Balder
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås

PlantEra PlantÄra
Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Salut Halland
Samordningsförbundet i Halland

UFFE
Samordningsförbundet Skåne Nordost

NP-samverkan
Samordningsförbundet Östra Östergötland

Koordinatorer
Samordningsförbundet Trelleborg

ÖSA - Östersund Arbetsterapeut
Samordningsförbundet Jämtlands län

Värdeflödeskartläggning
Samordningsförbundet Finsam-Falun

Processtöd inför ansökan till Europeiska Socialfonden
Samordningsförbundet Uppsala län

Sociala företag som gör skillnad
Samordningsförbundet Östra Södertörn

Utdrag ur inledningen

När vi, på riktigt, möter varandra i våra resurser: 
Vad vi lär oss av exempel på insatser med fantastiska resultat inom den finansiella samordningen

Det är en utmaning att skriva inledningen till detta fjärde nummer i NNS rapportserie utan att hålla tillbaka en närmast överväldigande yra. Bakom de resultat dessa insatser levererar, tillsammans med de kärnfulla texterna författarna har arbetat fram, finns en lång och djup erfarenhet av hur samarbete, när det flyter på, kan lyfta fram det bästa hos var och en, och hur samverkan konkret kan optimeras. Vi ser en effektivitet som går långt förbi vad som vanligen kan föreställas. Adjektivet fantastiskt som vi använder friskt i denna rapport, är den gemensamma nämnaren mellan insatserna sett till resultaten. Ordet i sig kan ofta kännas fjuttigt och otillräckligt. I denna rapport är det, med andra ord, insatser med en mycket hög wow-faktor som lyfts fram. Själva har vi befunnit oss i en skön kombination av upprymdhet och fokuserad nyfikenhet sedan vi kom i kontakt med berättelserna som vi nu delar i denna rapport.

Genom redaktörsarbetet har vi hos oss själva märkt en ömsesidig och smittande glädje, engagemang och kompetensutveckling, som vi tror kommer att prägla vårt språk och vilka historier vi delar under en lång tid framöver. Genom dessa berättelser har vi själva förändrat hur vi ser på vad som är till nytta och vad vi faktiskt missar att ibland prata mer om när vi pratar om utveckling av den finansiella samordningen. Vi har, med förtjusning, upptäckt och utforskat det nästan revolutionerande arbete som sker då gränser mellan myndigheter tonas ned, när gränser mellan myndigheter och medborgare minskar, och hur gränsdragningar vi för in i dialoger med oss själva gradvis förlorar relevans. Kanske har vi tills nu framförallt missat vad det är som växer fram i dess ställe. Vad vi nu ser är formandet av en ny berättelse med förändrade samverkanskulturer. Vi anar en ännu skarpare politisk retorik där medborgaren är det centrala i välfärden och hur vi upptäcker resurserna som redan finns, inom oss, mellan oss och i samhället i stort, som det vi pratar mest om.

Baksidestext

Runt om i landet, med stöd av cirka 80 samordningsförbund i 241 kommuner, pågick under 2015 cirka 1.000 samverkansinsatser. Detta nummer av NNS rapportserie fördjupar sig i tretton insatser som, på ett eller annat sätt, redovisar fantastiska resultat. Det är resultat som går förbi det förväntade och bortom det som vanligtvis går att föreställa. Det är resultat på individ-, struktur och samhällsekonomisk nivå som verkligen imponerar. 

Insatserna som redovisas har olika karaktärer. Det är både individ- och strukturinriktade, och ofta är de kombinationer av dem. 

Målgrupperna är psykisk ohälsa, unga vuxna, integra­tion, neuropsykiatri, och andra med samordnade rehabiliteringsbehov. Målgruppen kan också vara myndighetsföreträdare, sociala företag och andra. Insatserna och resultaten som redovisas har dock en gemensam nämnare – en stark och tydlig wow-­faktor.  

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.