Img RS 2018 1

NNS rapportserie 2018 – 1

Grey Line 240Px

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Grey Line 240PxText: Per Jonebrink
Följande personer har bidragit till innehållet: Åsa Fichtel, Marika Blomgren Samordningsförbundet Uppsala län, Joakim Ivarsson, Malin Gruvhagen Samordningsförbundet i Kalmar län, Mattias Bergström Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Ola Andersson, Cecilia Abrahamsson Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - Delta, Petra Palmestål Samordningsförbundet Finsam-Falun, Greta Henriksson Samordningsförbundet Finsam Gotland, Magnus Simonsson Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Meta Fredriksson-Monfelt Samordningsförbundet Samspelet, Charlotte Axelsson, Annika Ruys Hagberg Samordningsförbundet Insjöriktet, Anna-Karin Hainsworth, Per Lundgren Samordningsförbundet Gävleborg.

Pdf Ladda Ned

Rapporten finns även i tryckt version. 
Du kan beställa exemplar via maillänken nedan.

Pris: 100 kronor per styck

Moms (6 %) och porto tillkommer.

Grey Line 240Px

Ange följande i mailet vid beställning: 

• NNS rapportserie 2018-1

• Antal exemplar av rapporten

• Mottagare (person och leveransadress)

• Fakturaadress (om annan än leveransadress)

BESTÄLL RAPPORT

 


Kort presentation av innehållet

Innehåll – huvudrubriker

Systematiskt samverkansarbete och en ständigt lärande process

Fokus på goda relationer mellan medlemmar och medarbetare

Samordnings­förbundet ska vara en mötesplats

Vi är här för att förbättra välfärden

Fontänhus och ROSAB - verksamheter för personer med psykisk ohälsa och rehabilitering i offentlig sektor

Kunskap och förståelse för den värld där finsam verkar

Lex Heller - systematiskt förbättringsverktyg för samverkan

Jämställdhet är en av hörnstenarna i samverkan

Utdrag ur inledningen

För att ha en välfärd som fungerar för alla behöver myndigheter samverka.

Har människor behov som löses av till exempel sjukvården är det viktigt att försäkringskassans stöd harmonierar med individens behov. Om en individ behöver ekonomisk försörjning via socialtjänsten och samtidigt är arbetslös behöver både arbetsförmedlingen och socialtjänsten ha fungerande samverkan så att individen inte bollas runt i onödan. Dessa välfärdsutmaningar är inget nytt eller unikt för oss. Det som är unikt i Sverige är att vi har en lösning på problemen. En lösning som stavas samordningsförbund och som har funnits sedan 2004. Samordningsförbund ger möjlighet att organisera välfärden utifrån vad individen behöver. Denna möjlighet som förekommer i 250 av landets kommuner är mycket aktiv där den finns och är etablerad. Dock används inte samordningsförbund i den utsträckning som det finns behov av. Ett av skälen till detta tror vi är att samordningsförbundens insats och roll i välfärdsarbetet inte är tillräckligt känd. Vi är inte tillräckligt kända inom politiken eller inom myndigheterna. 

Med den här skriften vill vi bidra till att sprida kunskap om vad samordningsförbunden åstadkommer. När du har tagit del av innehållet kommer du veta mer om hur vi tar reda på vad våra invånare behöver när det gäller samverkan mellan myndigheter, hur man får kvalitet i det praktiska samarbetet mellan handläggare samt hur man får till en bra samverkan mellan myndigheter. Du kommer också att få kunskaper om hur vi arbetar för att insatser till deltagare skall vara jämställda.

Baksidestext

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning. Det är mot den bakgrunden som den här skriften har kommit till.

Samordningsförbundens verksamhet handlar ofta om att hjälpa personer som befinner sig i en komplicerad livssituation som gör att de inte kan försörja sig och där myndigheterna inte har lyckat att ge stöd som hjälper dem att komma närmare en fungerande livssituation. Många av dem har under lång tid varit beroende av försörjning från samhället.      

Samordningsförbunden arbetar lokalt, inom en eller flera kommuner eller landsting/regioner. Det finns samordningsförbund i nästan hela landet. Genom den lokala förankringen har man lättare att få kännedom om vilka behov och behovsgrupper som finns och anpassa verksamheterna efter dessa. Idag finns det drygt 80 samordningsförbund och deras gemensamma verksamhet täcker omkring 85 procent av landets 290 kommuner. 

Det lokala perspektivet och de lokala behoven medför att samordningsförbunden utformas och verkar på olika sätt. I skriften berättar ledande personer från flera samordnignsförbund om hur man i sitt förbund arbetar för att möta individers olika behov av stöd.