Banner SV Snabb 1

Banner SV Unga Snabb 1

Banner SV Stoppav Redovisning

Knapp Covid 19 O Vald OFF

Att öka upptäckten av 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Det är vad regeringsuppdraget har handlat om som NNS drivit
tillsammans med flera samordningsförbund från hösten 2019 till och med 2021.

Projektet startade med 7 samordningsförbund inom 7 regioner/län och 67 kommuner.
I november 2021 var 30 samordningsförbund verksamma inom 13 regioner/län
och 120 kommuner inom samma projekt. 

Plugg 15X100

Vald Bild

Vald Redov Film 560X352

Klicka på bilden för att se en film om
NNS och samordningsförbundens arbete inom regeringsuppdraget.

Vald Jamy Film 560X352

Klicka på bilden för att se en film om
NNS och samordningsförbundet Finsam Degerfors - Karlskogas deltagande vid Jämställdhetsmyndighetens spridningskonferens, den 1 december 2021.


Vald Pres 22 05 13

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Skolsköterskekongressen i Karlstad den 13 maj 2022.

Vald Pres 22 04 06

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Nationella rådets Finsam-konferens den 6 april 2022.

Vald Pres 22 04 20

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Försäkringskassans konferens den 20 april 2022.


Validerade och definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

I 13 samordningsförbund, från 9 regioner/län och 107 kommuner har samordningsförbundens parter  (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner) rutinmässigt frågat deltagare i insatser som samordningsförbunden finansierar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Det stöd som använts är frågeformuläret med de sju frågorna om våld som tagits fram av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV.  Frågorna är vetenskapligt validerade och definierade.

I november 2021 hade frågeformuläret använts till 758 unika personer, i maj 2022 till 1.260 personer och i januari 2023 hade det använts till drygt 2.220 unika personer.

Här nedan kan du ladda ned frågeformuläret samt dokument som beskriver erfarenheter och statistik samt slutrapporten om regeringsuppdraget för perioden 2019-2021.
Klicka på bilderna för att öppna och ladda ned dokumenten.

IMG Fragor Om Vald

Frågor om våld

2022 justerades frågeformuläret då en ny fråga lades till. Frågan rörde om den som svarade tidigare hade fått frågor om våld.

Frågor om våld - version 2022

IMG Statistik

Statisik 2019 - 2021

IMG Erfarenheter

Några erfarenheter från uppdraget 2019-2021

IMG Slutrapport Pdf

Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget under åren 2019 till 2021


Några resultat som framkommit

2220 Svar

Klicka på bilden för större version

IMG 1 Version2

Klicka på bilden för större version

IMG Mer Dubbelt

Klicka på bilden för större version

IMG 3

Klicka på bilden för större version


Videor med berättelser från några personer i förbund som deltagit sedan 2019

2 IMG Karlskoga Degerfors

Samordningsförbundet
Karskoga - Degerfors
Region/Län: Örebro län

Mari Cedervall, förbundschef
Carina Holm,
samordnare

2 IMG Sodertalje

Samordningsförbundet 
i Södertälje
Region/Län: Stockholm

Micaela Magnusson, förbundschef
Karin Karlberg
utvecklingsledare

2 IMG Skelleftea Norsjo

Samordningsförbundet 
Skellefteå - Norsjö
Region/Län: Västerbotten

Tomas Hedlund, teamledare

2 IMG Samspelet

Samordningsförbundet 
Samspelet
Region/Län: Värmland

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef

2 IMG Halland

Samordningsförbundet 
i Halland
Region/Län: Halland

Helén Gustafsson, tamkoordinator

2 IMG Vanerborg Mellerud

Samordningsförbundet 
Vänersborg - Mellerud
Region/Län: Västra Götaland

Åsa Berner, samordnare inom primärvården

2 IMG Sundbyberg

Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad
Region/Län: Stockholm

Catarina Örtengren, fd förbundschef


Texter med berättelser från några personer i förbund som deltagit sedan 2019

IMG Text Gavle

Samordningsförbund 
Gävleborg
Region/Län: Gävleborg

Helene Tyrén, processledare Trisam

IMG Text Umea

Samordningsförbundet 
Umeåregionen
Region/Län: Region Västerbotten

Katarina Hansson, utvecklingsledare, 
bitr förbundschef

IMG Text N Vastmanland

Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Region/Län: Region Västmanland

Ann Rilegård, förbundschef

IMG Text Skaraborg

Samordningsförbundet 
Skaraborg
Region/Län: Västra Götaland

Christel Martinsson, förbundschef

IMG Text Sundbyberg

Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad
Region/Län: Region Stockholm

Åsa Holmstedter, projektledare

IMG Text Insjoriket

Samordningsförbundet 
Insjöriket
Region/Län: Västra Götaland

Danijela Pejinovic, 
samverkanskoordinator

Utöver de förbund som ingår i regeringsuppdraget har ytterligare ett ingått, Samorddningsförbundet i Jämtlands län.
Plugg 10X10
Däruötver har tre samordningsförbund rutinmässigt använt FOV – frågeformuläret med 7 frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Det är samordningsförbunden 

Samordningsförbund som anslutit sig till regeringsuppdraget under 2021

IMG C Osterg

IMG O Sodertorn

IMG Trollhattan

IMG Alv O Kust

IMG Sydnarke

IMG 2 Uppsala

IMG Vast

IMG Stockholm

IMG SOFINT

IMG Orebro Lekeberg

IMG Sollentuna

IMG Klaralven

IMG O Ostergot

IMG S Dalarna

IMG S Norrbotten


Vårdförbundet och Unizons webbinarium 27 januari 2022

Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Det var temat för webbinariet som Vårdförbundet och Unizon höll den 27 januari 2022.

Från samordningsförbund föreläste följande:

Monica Vidman Lundmark, förbundschef för Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö. Temat var 
Rutiner eller fördomar - om att införa ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka våld

Leonard Kihlgren, verksamhetsledare/delprojektledare i Tyresö med uppdrag för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Temat var Hur jobbar Ung i Tyresö med regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld?

BAN Monica Widman Lundmark

Föreläsningspresentation 

Monica Widman Lundmark

Rutiner eller fördomar - om att införa ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka våld

Knapp Forelasningspresentation

BAN Leonard Kilgren

Föreläsningspresentation 

Leonard Kilgren

Hur jobbar Ung i Tyresö med regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld?

Knapp Forelasningspresentation

BAN Webbinarium V Forb

Se det inspelade webbinariet

Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra” ett webbinarium som arrangerades av Vårdförbundet och UNIZON den 27/1-22.

Klicka på bilden ovan för att se webbinariet via Youtube. 

Monica Widman Lundmarks föreläsning startar 50 minuter och 16 sekunder in i filmen.

Leonard Kihlgrens föreläsning startar 1 timme, 11 minuter och 55 sekunder in i filmen.


Vi som har arbetat med regeringsuppdraget från NNS sedan 2019

IMG 2 Ola A

Ola Andersson
Samordnare för regeringsuppdraget vid NNS

ola.andersson@finsam.goteborg.se
070 - 305 27 55

IMG Anita K

Anita Kruse
Sakkunnig och operativ ledare för genomförandet

anita.kruse@gmail.com
070 - 375 19 78

IMG Charlotte A

Charlotte Axelsson
Samordnare

charlotte@caxc.se
070 - 266 69 77

IMG Per J

Per Jonebrink
Webmaster, formgivare infomaterial

per.jonebrink@gmail.com
 070 - 876 11 88