Banner SV Snabb 1

Banner SV Unga Snabb 2


Stoppa våldet bland unga

Den här sidan vänder sig till dig som möter ungdomar och unga vuxna 
till exempel i ditt arbete på en ungdomsmottagning, inom elevhälsovården på en skola eller inom någon annan verksamhet där du möter ungdomar och unga vuxna.

Grey Line 240Px

Samlingspunkt för kunskap, information och material när det gäller ungdomars våldsutsatthet

Här kan du läsa om hur du rutinmässigt kan börja ställa frågor om våld genom att använda ett standardiserat frågeformulär.
Vilka frågor man kan använda och vad som kan vara bra att tänka på. Här finns också olika material som ger stöd, handledning och direkta kunskaper till dej som personal, till exempel om hur du gör en orosanmälan till socialtjänsten och vad man bör tänka på vid detta tillfälle.Vidare finns det föreläsningar och forskning på temat att fråga unga om våld på rutin
och killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.


Ban VU Killar Tjerer

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Det är ett material för dig som arbetar med eller möter unga. Lanseras den 3 februari 2020 i samband med den nationella kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Bakom kampanjen står ungarelationer.se
Jämställdhetsmyndigheten 
och alla länsstyrelser

Ban VU Ungarelationer

ungarelationer.se – stöd- och informationswebb

Ungarelationer.se är den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla upp till 20 år vända sig oavsett om du är utsatt för våld, är den som utsätter andra eller är kompis.

På sajten finns en stödchatt öppen varje kväll kl 20-22, ett quiz "Är jag i en schysst relation"? samt en kunskapsbank med ungdomsanpassade texter om tex olika sorters våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.  

I mars släpps en rapport med statistik, kunskap och erfarenheter från det första året med ungarelationer.se, den kommer kunna laddas ned här.

Statistik hittills: 

 • 215.000 unika besökare på sajten
 • Över 5.000 samtalskontakter i chatten
 • Fler än 27.000 unika besökare har gjort quizet "Är jag i en schysst relation?"

Bakgrunden till att ställa rutinmässiga frågor om våld till ungdomar och unga vuxna

 • Våldsutsatthet är vanligt bland ungdomar och unga vuxna samt starkt kopplat till en sämre psykisk och fysisk hälsa. 
 • Unga tycker det är bra att vi frågar men berättar sällan själva spontant om sin våldsutsatthet om de inte får frågor.
 • Unga kvinnor som tillfrågas om våld berättar i hög utsträckning. 
 • Frågor om våld kan vara en dörröppnare till förändring.

Varför ska vi fråga unga om våld?

 • För att förstå hela bilden. 
 • För att erbjuda skydd, stöd/hjälp och behandling samt väcka en tanke. 
 • För att kunna erbjuda rätt skydd, stöd/hjälp och behandling. 
 • För att visa att vi tar allvarligt på våldsutsatthet. 
 • Många unga har aldrig berättat om sin utsatthet för någon vuxen.
 • Frågorna hjälper dem sätta ord på vad de varit med om. 
 • Mer kunskap om våld leder ofta till beteendeförändringar som att hantera stress, avsluta destruktiva relationer eller påbörja en kurators-/annan stödkontakt.

Frågeformulär om våld till ungdomar och unga vuxna - samt stöddokument

Ban VU Frageformular

Frågeformulär om våld till ungdomar och unga vuxna

Sju frågor med Ja/Nej-svar. 

Ban VU Bildstod

Bildstöd till frågeformuläret

Ban VU Checklista

Checklista vid användande av frågeformläret

Ban VU Metodstod

Metodstöd vid användande av frågeformläret


Orosanmälan samt relevanta och användbara dokument

Ban VU Folder

Alla har rätt till en uppväxt utan våld

Exempel på hur en folder om våld kan se ut och utformas.

Ban VU Orosanm

Blankett för orosanmälan

Ban VU Orosanm Innehall

Checklista för vad en orosanmälan bör innehålla

Ban VU Medicinsk Riktlinje (1)

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).


Föreläsningar

Ban Orebro 2

Zandra Kanakaris - Generalsekreterare vid 1000 möjligheter

Presentation från föreläsning om våld i ungas partnerrelationer

Ban Orebro 3

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Presentation från föreläsning om ungdomars våldsutsatthet


2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

Ban Stoppa Valdet

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.


Det finns mer information om NNS och samordningsförbundens arbete med att stoppa våldet på sidan:

Banner SV Snabb 1