Logo Vald Webb


Uppstartskonferens

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

Konferenseprogram samt ett pressmeddelande som skickades ut i samband med konferensen kan laddas ned här nedan.

Ikon Gr Program

IK Pressmeddelande

Ban Bildspelsfilm Violence

Konferensen fotodokumenterades. För att se bilderna, klicka på bilden.

Föredragshållarnas presentationer

Ban Vald Kruse

Anita Kruse
Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ban Vald Metodutb

Jennie Malm Georgson
Projektledare vid Samordningsförbunden Skaraborg och gruppledare för våldsutövare vid UTVÄG i Skaraborg samt anställd vid VKV

Anita Kruse
Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ban Vald Florin

Ola Florin
Kansliråd regeringskansliet

Ban Vald Myndsamv

Representanter från myndigheterna
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Socialstyrelsen