ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


ban_rehab

ban_samv

Slutrapporter från projekt

I Kunskapsbanken har vi samlat slutrapporter från projekt som genomförts av samordningsförbunden.
Vårt mål med Kunskapsbanken är att redovisa och sprida de erfarenheter och resultat som samordningsförbunden gemensamt har uppnått i sin verksamhet.
För att uppnå detta ber vi samordningsförbunden fortsätta att sända oss rapporter över avslutade projekt.

Klicka här för att översända rapporter till oss!

Sorterade i grupper

Rapporterna är sorterade i de två kategorierna Rehabilitering och Samverkan.
Inom dessa kategorier finns undergrupper där rapporterna är sorterade kronologiskt.
Med sökförnktionen kan man göra en specifierad sökning med fri/egen text.