Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf ON

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info


Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:

Föreläsningar och konferenser

Vald Bild


Konferens 7 december 2022 om regeringsuppdraget

BIG Vinjett

Konferensen filmades och de olika föreläsningarna kan ses separat. 

Klicka på bilden för att komma till webbsidan där föreläsningsfilmerna finns.

Inledningstalare: 

Mari Cederwall, samordnare för regeringsuppdraget vid NNS samt Förbundschef för Samordningsförbundet Finsam Karlskoga Degerfors, 

Fredrik Lundén, ordförande för NNS samt för Samordningsförbundet Centrala Östergötland. 

Anita Kruse, sakkunnig och operativ ledare av NNS uppdrag inom regeringsuppdraget. 

Föreläsningar:

David Toresson, socialsekreterare vid Mottagningsgruppen inom Barn och famil vid Göteborgs stad Sydväst, berättade om Islandsmodellen som är en samarbetsmodell mellan polisen och socialförvaltningen  i Göteborgs stad samt hälso- och sjukvården i situationer med våld i nära relationer där det finns barn i familjen. 

Sara Skoog Waller, lektor i psykologi vid Högskolan i Gävle och forskare vid Nationellt Centrum för kvinnofrid, presenterade en studie om eftervåld, det våld som ofta fortsätter i många år efter det att den utsatta lämnat våldsutövaren.  

Föreläsningar:

Anita Kruse, sakkunnig och operativ ledare av NNS uppdrag inom regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld, föreläste under temat Erfarenheter - Hälsa - Statistik och redovisade erfarenheter av regeringsuppdraget och en del statistik. 

Zandra Kanakaris, generalsekrerare för stiftelsen 1000 möjligheter som driver stödlinjen ungarelationer.se samt driver Ellencentret som rör ungdomar som är utsatta för prostitution och sexuell exploatering, föreläste bland annat om hur våld bland unga ser ut och vilka följder det kan få.  


Ytterligare föreläsningar och aktiviteter

Ban Video Regeringsuppdrag

Film om NNS och samordnings-
förbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– ett regeringsuppdrag

I filmen beskrivs vad NNS och samordningsförbunden gör inom regeringsuppdraget att motverka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Inledningsvis beskriver Anita Krusesakkunnig inom våldsområdet vid NNS, vad uppdraget handlar om och hur samordningsförbunden arbetar inom regeringsuppdraget.

Därefter kommer beskrivningar från ett Pilot-förbund och ett Grupp2-förbund.

Filmen avslutas med att Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, beskriver hur han ser på samordningsförbundens arbete mot våld. Han avslutar med orden:
"Ni gör vad andra tänker att man borde göra. Led, så kommer andra att följa efter".

knapp_GR_film

Vald Jamy Film 560X352

Klicka på bilden för att se en film om
NNS och samordningsförbundet Finsam Degerfors - Karlskogas deltagande vid Jämställdhetsmyndighetens spridningskonferens, den 1 december 2021.

Presentationer från föreläsningar

Här nedan finns presentationer från ett antal föreläsningar som genomförts av Anita Kruse.

Finsamkonferens 
29 oktober 2019

Ikon Gr Presentation

Arbetsförmedlingens uppstartskonferens mot våld 
4 november 2019

Ikon Gr Presentation

Ban Stoppa Valdet

Våldet måste stoppas!  

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. 

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Läs mer i pressmeddelandet som sändes ut i samband med konferensen.

IK Pressmeddelande

Grey Linenns

Regeringsuppdraget - Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM

knapp_GR_readMore


Tre konferenser

Vald Pres 22 05 13

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Skolsköterskekongressen i Karlstad den 13 maj 2022.

Vald Pres 22 04 06

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Nationella rådets Finsam-konferens den 6 april 2022.

Vald Pres 22 04 20

Klicka på bilden för att öppna presentationen
från Anita Kruses föreläsning vid Försäkringskassans konferens den 20 april 2022.


Föreläsning av två förbund 27 januari 2022

Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Det var temat för webbinariet som Vårdförbundet och Unizon höll den 27 januari 2022.

Från samordningsförbund föreläste följande:

Monica Vidman Lundmark, förbundschef för Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö. Temat var 
Rutiner eller fördomar - om att införa ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka våld

Leonard Kihlgren, verksamhetsledare/delprojektledare i Tyresö med uppdrag för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Temat var Hur jobbar Ung i Tyresö med regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld?

BAN Monica Widman Lundmark

Föreläsningspresentation 

Monica Widman Lundmark

Rutiner eller fördomar - om att införa ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka våld

Knapp Forelasningspresentation

BAN Leonard Kilgren

Föreläsningspresentation 

Leonard Kilgren

Hur jobbar Ung i Tyresö med regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld?

Knapp Forelasningspresentation

BAN Webbinarium V Forb

Se det inspelade webbinariet

Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra” ett webbinarium som arrangerades av Vårdförbundet och UNIZON den 27/1-22.

Klicka på bilden ovan för att se webbinariet via Youtube. 

Monica Widman Lundmarks föreläsning startar 50 minuter och 16 sekunder in i filmen.

Leonard Kihlgrens föreläsning startar 1 timme, 11 minuter och 55 sekunder in i filmen.


Konferens 17 mars 2021: Våld - en fråga om hälsa, liv och död

Ban Video Meta Fredriksson Monfelt

400 deltagare hälsades välkomna

Konferensen arrangerades av Samordningsförbundet Samspelet och Region Värmland. Den sändes digitalt från Karlstad.

Moderator var Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef vid Samordeningsförbundet Samspelet.

Meta Fredriksson-Monfelt inleder i videon med att presentera konferensen. Därefter hälsar Elisabeth Kihlström, regionråd i Region Värmland, alla deltagare välkomna till konferensen.  

De tre föreläsningarna, av Anita Kruse, Zandra Kanakaris och Anna Palm kan ses separat på denna sida.

I denna video finns även avslutningen av konferensen.

Konferensen i sin helhet kan ses via Samordningsförbundet Samspelets webb. 

Ikon Gr Link

Ban Video Anita Kruse

"Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död"

Det var temat för Anita Kruses föreläsning. Anita Kruse är sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Ban Video Zandra Kanakaris

"Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hur ser det ut och hur kan vi motverka det?"

Om detta föreläste Sandra Kanakaris, generalsekreterare vid 1000 möjligheter som driver webben ungarelationer.se. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Grey Linenns

Under föreläsningen visades en film som kan ses separat. 

knapp_GR_film

Grey Linenns

Länk till 1000 möjligheter och Ungarelationers informationsfilmer.

Ikon Gr Link

Ban Video Anna Palm

"Ungas våldsutsatthet – att fråga om våld som rutin"

Det var temat på Anna Palms föreläsning. Anna Palm är läkare vid kvinnokliniken i Sundsvall.

Knapp Forelasningspresentation


HRV-konferens 7 september 2020

Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Ban Nyhet HRV Konf

Målgrupper för konferensen var 

  • teammedlemmar vid piloter och Grupp2
  • kontaktpersoner, förbundschefer och styrelseledamöter vid samordningsförbund
  • ledamöter vid NNS
  • personer hos de samverkande myndigheterna inom regeringsuppdraget.

Fyra föreläsare förmedlade kunskap utifrån sitt kompetensområde, ur olika perspektiv, och tillsammans blev det en både djup och bred beskrivning av ämnesområdet.

Konferensen filmades och föreläsningarna kan ses var och en för sig. Filmer, föreläsarpresentationer med mera, finns samlat på en egen webbsida.  

Banner Konferenssidan

Se även Jämställdhetsmyndighetens film om hur man talar om könsstympning

Ban Video JAMY Konsstympning

Lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja.


Föreläsningar vid FINSAM-konferens i Örebro 13 november 2019

Ban Orebro 1

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 2

Zandra Kanakaris - Generalsekreterare vid 1000 möjligheter

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 3

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 4

Mentimeter-undersökning i anslutning till Zandra Kanakaris föreläsning

Ikon Gr Presentation