Samspelets strukturprojekt

Samordningsförbundet Samspelet (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums)
samarbetar med NNS i ett strukturprojekt "från projektande till integrerad samverkan".

Projektet pågick mellan augusti 2014 till februari 2015. NNS fungerade som en stödresurs i projektet
med handledning och dokumentation med syfte att fånga lärande om vad
som underlättar steg mot integrerad samverkan.
 


Projektgrupp

Patric Berntsson
Samordningsförbundet Samspelet
Projektledare

Meta Fredriksson-Monfelt
Samordningsförbundet Samspelet

Jonas Wells
Föreningen NNS
Handledare

Bakgrund

Det finns ett behov både lokalt och nationellt samt framförallt hos många samordningsförbund att utveckla strategier, arbetssätt och kompetenser om hur integrerad samverkan kan utvecklas lokalt. Det saknas, på svenska och anpassade för svenska förhållanden, systematiska kunskapssammanställningar om hur integrerade samverkansstrategier kan utvecklas och vad som kan underlätta och förstärka lokala ansträngningar i denna riktning. 

Projektet utgår ifrån intresset i Samspelet att strategiskt växla över från en projektstrategi i organiseringen av samverkan till ett långsiktigt och strukturellt arbete i samverkansorganiseringen via samordningsförbundet, så kallad integrerad samverkan. Det utgår också från att det finns intresse från flera andra samordningsförbund att ta steg mot integrerad samverkan. Grunden är dock helt avhängigt den lokala utvecklingen i Samordningsförbundet Samspelet.  
Frågeställning som projektet (genom samarbetet med NNS) ska försöka besvara:

  • Hur kan man bäst stödja en lokal utveckling mot integrerad samverkan?
  • Vad kan andra samordningsförbund dra för lärdomar av processarbetet mot integrerad samverkan i Samspelet?
  • Vilka kompetenser, arbetssätt och strategiskt kunnande är av vikt för att fortsatta utvecklingen mot integrerad samverkan efter projekttiden?

LÄS MER

Projektdokument

Projektet pågår mellan september 2014 och februari 2015. Här läggs viktig projektdokumentation upp.

Beskrivning av projektet

Beskrivning av projektet från NNS sida

Integrerad samverkan kopplat till strukturprojektet 

 

Tidsplan

September
Uppstart.

Oktober
Brukardiskussion.

November
Sammanställning av hinder
och det som fungerat.
13 november:
Workshop för professionella
om integrerad samverkan.
13-14 november: 
Strategidagar med styrelse,
beredningsgrupp, projektgrupper.

December
Möte med chefgrupp.
Redovisa hinder.
Fas 2: Abete med "hur".

Januari 2015
Sammanställnng av Fas 2.

Februari
Slutrapport.