Om Föreningen NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS,
är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.


Vår roll och verksamhet

Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 71 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

Tjänstereseförsäkring för medlemsförbunden

Förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom de samordningsförbund som är medlemmar i Föreningen NNS omfatts av en tjänstereseförsäkring.

Försäkringsbrev med villkor 

Dokument om vår verksamhet

Föreningen NNS stadgar

NNS stadgar reviderades vid årsmöte 2013-04-10.
Stadgar

Formaliadokument

Verksamhetsberättelse 2016

Bokslut 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsplan och budget 2017 - 2018

Grey Line 240Px

Dokument från årsmötet 2017

M Ban Sida Arsmote2017

 


Organisation

NNS styrelse

Tord Karlsson (S), SOF Göteborg-Hisingen-Delta, ordförande
Tel: 070-299 22 01
Anne-Marie Larsson (M), SOF Södertälje, vice ordförande
Tel: 076-648 27 67
Jonny Springe (S), SOF Jämtland, kassör
och ansvarig utgivare för NNS webb
Tel: 072-502 63 15

Irma Görtz (S), SOF Östra Östergötland, ledamot
Kenneth Andersson (S), SOF Skellefteå - Norsjö, ledamot
Daniel Filipsson (M), Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås, ledamot
Radovan Javurek (L), SOF Skåne Nordost, ledamot
Patrik Engström (S), SOF Södra Dalarna, ledamot
Kenneth Gustavsson (C), SOF BÅDESÅ, ledamot
Marie Svensson (S), SOF RAR i Sörmland, ledamot
Maria Ixcot Nilsson (S), SOF Kalmar, ledamot

NNS tjänstemannagrupp

Ola Andersson, SOF Göteborg Delta
Kjell Sjundemark, SOF Södertälje
Mattias Holmetun, SOF Jämtlands län
Peter Johansson, SOF Östra Östergötland
Maria Lindgren-Tuoma, SOF Skellefteå-Norsjö
Charlotte Axelsson, SOF Insjöriket
Annica Nilsson, SOF Skåne Nordost
Jonas WellsSOF Södra Dalarna
Ulrica Sandzen, SOF BÅDESÅ
Ola Wiktorson, SOF RAR i Sörmland
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län

Revisorer

Bengt Sjöberg, SOF Norra Skaraborg
Görel Nilsson

Kansli

Sekreterare: Ann Lundqvist
Tel: 070-390 58 58

Utvecklingsansvarig: Ola Andersson
Tel: 070-305 27 55

Organisationsnummer

Föreningen NNS organisationsnummer är:
802420-2502

Momsregistreringsnummer

Föreningen NNS momsregistreringsnummer är:
SE802420250201

Styrelsearvoden

Arvoden NNS (2012)
Förtydligande av arvodesbestämmelser (2013)