Om Föreningen NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS,
är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.


Vår roll och verksamhet

Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 75 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

Tjänstereseförsäkring för medlemsförbunden

Förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom de samordningsförbund som är medlemmar i Föreningen NNS omfatts av en tjänstereseförsäkring.

Försäkringsbrev med villkor 

 

 

Dokument om vår verksamhet

Föreningens stadgar

Stadgar

Protokoll från årsmötet 3 juni 2022

Årsmötesprotokoll

Andra dokument från årsmötet 3 juni 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

KPMG - revision av NNS 2021

KPMG - avrapportering

Verksamhetsintriktning 2019-2022 och budget 2021

Extra medlemsmöte 7 oktober 2022

Protokoll från medlemsmötet

Grey Line 240PxStyrelse-,  AU- och årsmöteseprotokollProtokoll ArkivGrey Line 240Px

Dokument från årsmötet 2022

M Ban Sida Arsmote2022

Dokument från årsmötet 2021

M Ban Sida Arsmote2021


Organisation

NNS styrelse

Arbetsutskott

Fredrik Lundén (M), SOF Centrala Östergötland, ordförande
Tel: 076-764 65 83
Anne-Marie Larsson (M), SOF Södertälje, vice ordförande
Tel: 076-648 27 67
Kenneth Andersson (S), SOF Skellefteå - Norsjö, kassör och ansvarig utgivare för NNS webb
Tel: 070-397 44 62

Övriga styrelseldamöter

Aida Asgari (MP), Östra Södertörn
Tel: 072-469 50 70
Ingrid Hermansson (C), SOF i Blekinge
Tel: 072-880 44 24
Andreas Unger (M), SOF Finsam Gotland
Tel: 073-426 33 02
Kenneth Gustavsson (C), SOF BÅDESÅ
Tel: 070-625 39 24
Inger Trodell-Dahl (S), SOF Sydnärke
Tel: 076-777 10 08
Jonas Erlandsson (S), Region Kalmar län
Tel: 0491-29 240
Karin Blomstrand (L), SOF Väst 
Tel: 0705-65 0058
Carolina Sondell (S), SOF Örnsköldsvik 
Tel: 073-652 28 18, 0660-881 53

NNS tjänstemannagrupp

Micaela Magnusson, SOF Södertälje
Tel: 070-363 85 30
Mattias Bergström
, SOF Centrala Östergötland
Tel: 070-685 13 13
Magnus von Schenck, SOF i Blekinge
Tel: 0735 - 03 20 00
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Tel: 010-487 13 56
Raéd Shaqdih, SOF Sydnärke
Tel: 070-321 83 49
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Tel: 072-526 88 77
Gudrun Emilsdòttir, SOF Väst 
Tel: 0739-44 46 02, 0522 - 69 51 33
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik 
Tel: 0660-886 30, 070-62 08 491

Revisorer

John Thornander, SOF Västerdalarna
Jacob Sandgren, SOF RAR Sörmland

NNS tjänsteman

Tjänsten är vakant

NNS sekreterare och administration

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har ansvar för denna funktion.

Kontaktpersson:
Åsa Carlsson
(Klicka på namnet för att öppna ett mailfönster)

Organisationsnummer

Föreningen NNS organisationsnummer är:
802420-2502

Momsregistreringsnummer

Föreningen NNS momsregistreringsnummer är:
SE802420250201

Styrelsearvoden

Arvoden NNS (2012)
Förtydligande av arvodesbestämmelser (2013)