Aktuella utbildningar


JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap

Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Utbildning i Stockholm

Utbildningen genomförs i Stockholmsområdet. Plats kommer att meddelas senare.

Kursen omfattar sammanlagt tre dagar och är uppdelad i två delar.

Del 1: 28-29 augusti 2017

Del 2: Datum för den 3:e utbildningsdagen meddelas senare.

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

Utbildning i Göteborg

Utbildningen genomförs i Göteborgsområdet. Plats kommer att meddelas senare.

Kursen omfattar sammanlagt tre dagar och är uppdelad i två delar.

Del 1: 8-9 november 2017

Del 2: 11 januari 2018

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan